ما کی هستیم  - صفحه اصلی

کهربا تجارت کارمانیا

شرح ماموریت

رقابت در بازارهای کاری و پیشی گرفتن از رقبای حرفه ای بر مبنای توانمندی و ایجاد اشتغال ، سهیم بودن در توسعه اقتصادی پایدار شرکت در کشور

ما کرمانی هستیم

تجربه، تخصص و متعهد بودن به ما کمک می کند که با اطمینان خاطر قدم به سوی موفقیت برداریم. اساس کار ما برپایه اعتقاد ، اعتماد ، صداقت و دانایی است

ما کی هستیم

یکی از باتجربه ترین و متخصص ترین تیم اجرایی و نظارت و با در اختیار داشتن دانش روز دنیا با استفاده از توانمندی های فنی و اجرایی

دستاوردهای ما

خانواده منسجم دلسوز و کارآمد که توفیقات بلند مدت بر موفقیت های کوتاه مدت آن ترتجیح می دهیم و مفتخریم در زمینه کارآفرین قدمی کوچک برداشته ایم.

دانش . تجربه . تخصص

موفق به کسب جوایز
مشتریان راضی
پاسخ به سوال
پروژه های انجام شده
ساعت کار