تماس با کهربا تجارت

همواره منتظر تماس شما هستیم

تلفن

034-32737002

034-32455856

09391432003

آدرس

کرمان ، خیابان بهمینار

نبش کوچه شماره 18 ، پلاک 4

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه: 8:00 - 15:30

پنجشنبه: 8:00 - 14:30

شناسه ایمیل

kahrobacompany@yahoo.com

فرم تماس با ما