خدمات

ایمنی

ایمنی در برابر آتش به مجموعه اقداماتی که با اهداف جلوگیری از آتش، کاهش اثرات یا واکنش در برابر آتش انجام می‌گیرد

آلت تصویر معرفی

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری مشتمل بر تمامی سیستم های الکترونیکی رسمی و غیر رسمی می باشد. که به برقراری ارتباط اطلاعات 

استخدام

نیروی انسانی مهمترین دارایی و با ارزش‌ترین سرمایه هر شرکت و سازمانی است. شرکت کهربا با مد نظر قرار دادن این مهم و در راستای ارج نهادن به جوانان و ن...

آلت تصویر معرفی

ایمنی و حفاظت

شرکت کهربا به پشتوانه تجربه و توانمندی های فنی متخصصین و مهندسین کار آزموده به روز ترین نرم افزارها و دستگاه ها و فناو...

آلت تصویر معرفی

تاسیسات بیمارستانی

شاید در زندگی عادی ساعت و دقیقه ارزش چندانی نداشته باشند ولی در سیستم های بیمارستانی زمان هایی هستند که ثانیه ها ارزش پیدا می کنند و هر لحظه برای ن...

آلت تصویر معرفی

فناوری اطلاعات (IT)

شرکت کهربا با بهره گیری از تجارب علمی ، عملی ، سیستم های نوین مدیریتی ، بکارگیری متخصصین مجرب و همچنین با در اختیار دا...